Krótko o Polsce

Krótko o Polsce

W samym sercu Europy położona jest Polska. Kraj graniczy z siedmioma państwami i Morzem Bałtyckim. Granice państwa w większości prowadzą formami naturalnymi czyli rzekami i górskimi grzbietami. Wyjątek od tej reguły stanowią granice z byłymi państwami wchodzącymi w skład Związku Radzieckiego. Te granice są wynikiem ustaleń politycznych, jakie zapadły po zakończeniu II wojny światowej. Większa część powierzchni Polski to niziny, ale na jej terenie niewielki obszar zajmują również góry, z których najwyższe to Tatry. Ich najwyższym polskim szczytem są Rysy. Polska jest krajem praktycznie jednonarodowościowym, z mniejszościami narodowymi możemy spotkać się jedynie na terenach przygranicznych. Spośród wszystkich krajów Europy Wschodniej i Środkowej Polska jako pierwsza wkroczyła na drogę przemian demokratycznych. Wśród słynnych postaci naszego kraju szczególne miejsce zajmował papież Jan Paweł II, to dzięki niemu wielu ludzi na świecie usłyszało o naszym kraju. Do miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie należą oczywiście Tatry i wybrzeże Morza Bałtyckiego, ale także Mazury. Wśród polskich miast wartych zobaczenia na pewno jest stolica kraju Warszawa. Warszawska Starówka, pieczołowici odrestaurowana po zniszczeniach w okresie II wojny światowej należy do tych miejsc Warszawy, których nie można nie zobaczyć.