Piękna Padwa Północy

Piękna Padwa Północy

W południowej części Wyżyny Lubelskiej położone jest miasto Zamość, który jest jednym z wielu polskich miast zasługujących na złożenie w nim wizyty. Wybitne walory architektoniczne miasta spowodowały, że jest ono często nazywane ,,Perłą Renesansu” lub ,,Padwą Północy”. Powstanie miasta związane jest z postacią kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, który na terenach dawnej wsi Skokówka założył nowe miasto na podstawie wydanego w 1580 roku przywileju lokacyjnego. Zgodnie z planami właściciela Zamość miał być potężną twierdzą, ośrodkiem komunikacyjnym, handlowym i naukowym oraz rezydencją rodu Zamoyskich. Wstępne plany miasta zostały sporządzone przez włoskiego architekta, sprowadzonego przez kanclerza specjalnie do tego celu z Włoch, Bernarda Morando. Na okres 25 lat mieszkańcy miasta zostali zwolnieni z wszelkich danin i podatków, co wybitnie przyczyniło się do rozwoju miasta. W okresie II wojny światowej miasto przeżyło wyjątkowo ciężkie prześladowania, w XIX-wiecznej prochowni, czyli w Rotundzie,stała się miejscem straceń dla ponad ośmiu tysięcy mieszkańców Zamojszczyzny. Jednym z najwspanialszych XVI-wiecznych placów w Europie jest zamojski Rynek Wielki, na którym wznosi się piękny ratusz. Do jego wnętrz prowadzą dwuramienne, barokowe schody, drzwi wejściowe zdobi herb miasta.