Tereny inwestycyjno przemysłowe w Zielonej Górze

Miasto Zielona Góra od kilku lat stara się o nowe miejsca przeznaczone na tereny przemysłowe. Widać wyraźnie że od niedawna udaje się to doskonale. Zielona Góra już zdobyła kilkanaście hektarów i powstały tam nowe firmy jak również przeniosły się znane oddziały firm. Dzięki temu mogą one rozwijać się we własnym tempie. Zielona Góra posiada kilka terenów typowo inwestycyjnych które mają swoje przeznaczenie. Część z nich została przeznaczona na obiekty dla zielonogórskiego społeczeństwa. Jest to między innymi obiekt sportowy jak również centrum handlowe. Dużą grupę stanowią także pozostałe domy handlowe, supermarkety, a także tereny dla największych zielonogórskich firm. Pośród nich największe znaczenie ma firma zajmująca się głównie naprawa dekoderów telewizyjnych a także firma produkująca wódki oraz produkująca wagony kolejowe. Posiadają one największe zaplecze terenowe dla swoich siedzib jak również hala produkcyjnych. Dosyć dużą grupę stanowią przedsiębiorstwa średnie które także mają swój udział w ilości terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe. Prezydent miasta cały czas walczy o to aby Zielona Góra otrzymała kolejne ponieważ wtedy inwestorzy mają wtedy okazję dla swoich pomysłów.