Turyści żydowscy w Polsce

Turyści żydowscy w Polsce

Oprócz turystów indywidualnych, Polskę odwiedzają co roku dwa rodzaje turystów żydowskich. Młodzież z Izraela, która przyjeżdża do Polski na zakończenie średniej szkoły, a przed pójściem do wojska, odwiedza obowiązkowo pomniki holocaustu oraz bierze udział każdej wiosny w Marszu Żywych na terenie Auschwitz, wspólnie z młodymi Polakami. Drugą, liczną grupą są chasydzi z całego świata, głównie z Izraela i Stanów Zjednoczonych, którzy wczesną wiosną odwiedzają Polskę, czyli kraj swoich przodków w poszukiwaniu swoich korzeni, a przede wszystkim, aby oddać hołd swoim duchowym przywódcom, którzy zostali pochowani na polskich, żydowskich cmentarzach i pomodlić się na ich grobach. Głównie odwiedzają południe Polski, ponieważ najwięcej Żydów mieszkało właśnie w tym regionie Polski. Kilkanaście lat temu, żydowskie grupy pomagały przetrwać hotelarzom wczesno – wiosenny okres przestoju, przysyłając do hoteli duże grupy. Na żydowskiej turystyce do Polski zarabiało wiele firm z branży turystycznej, hotelarskiej. Niestety, często dochodziło do różnych spięć pomiędzy Polakami a Żydami. Dziś, sytuacja jest diametralnie różna od tej z przed kilkunastu lat. Polacy i Żydzi ‘dotarli’ się w turystycznym biznesie, chyba po prostu zaczynamy się lepiej rozumieć i mieć do siebie zaufanie. Żydowskie grupy są bardzo dobrymi i oczekiwanymi klientami hoteli, pomagają przetrwać ‘przednówek’ w hotelarstwie, wywożąc jednocześnie do swojego kraju dobrą opinię o Polsce i Polakach.